Pripomenuli si, že detský hlas je dôležitý

V Trenčíne sa 19. novembra 2020 konal ďalší ročník akcie s názvom Bubnovačka. Podujatie upozorňuje na význam ochrany detí pred násilím. Akcia sa nesie v duchu, „aby bolo deti lepšie počuť“ a uskutočnilo sa už siedmykrát. Kvôli situácii spojenej s pandémiou a vírusom COVID-19 organizátori preniesli projekt do on-line priestoru.

Do bubnovania sa mohli zapojiť všetci  žiaci, učitelia, rodičia s deťmi,  športovci, umelci a aj firmy. Všetci ľudia, ktorým záleží na právach detí.

Nebolo dôležité kde a čím účastníci bubnovali, podstatné bolo, že ich bolo počuť. Udalosť sa uskutočnila prostredníctvom sociálnej siete Facebook v čase od 10, 00 hodiny do 11,00 hodiny.

V novembri bubnovali z dôvodu, že je to mesiac, v ktorom si pripomíname viacero významné dátumy v súvislosti s ochranou práv dieťa. A to 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, 19. novembre je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Násilie je zlé a treba sa s ním popasovať a to sa dá iba tak, že nebudeme zľahčovať a prehliadať veci, ak sa nás priamo netýkajú. Je dôležité, aby sme deti vnímali, počúvali ich a verili im. Uviedli organizátori.

Bubnovačku prvý raz  už v roku 2014 usporiadalo Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko. Téme násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov.

Vlaňajší ročník sa uskutočnil v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri ministerstve práce sociálnych veci a rodiny. Do projektu sa každoročne zapájajú aj viaceré ďalšie organizácie pôsobiace v oblasti sociálnej prevencie. V roku 2020 sa k nim prvý raz zaradilo aj Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.