Tradičné masky pochovávanie basy a  fašiangová zábava

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Slovenské národné múzeum v Martine funguje od 60. rokov minulého storočia neďaleko Martina. V expozícii je možné vidieť tradičné ľudové staviteľstvo, bývanie aj spôsobu života severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

V areáli je 150 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Niektoré stavby sú zariadené aj v interiéri. Ide napríklad o roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami a aj ďalšie stavby.

            V období fašiangov si  návštevníci mohli vo februári 2019  vychutnať jedinečnú atmosféru. V programe si mohli  zaspievať a zatancovať spolu s rôznymi maškarami vo fašiangovom sprievode.

            Nechýbali, chlap v koši, turoň, prespanka, baba naopak ani jazdec na koni. O význame  tradičných masiek sa  návštevníci mohli dozvedieť  pri komentovanej prehliadke.

Predstavila sa  folklórna skupina  Limbora z Prečína pri Považskej Bystrici v programe Chodzenie po kláce. Za sprievodu plačiek pochovali basu, ktorá odpočívala až do Vzkriesenia na Veľkú noc.

Počas akcie si mohli návštevníci  pozrieť ukážky ľudovoumeleckej výroby a výrobky si mohli aj zakúpiť. Tradičné gastronomické  špeciality si mohli vychutnať  v krčme z Oravskej Polhory.